עיקרי הדברים

אנחנו תופרים מכסה מנוע

אנחנו תופרים מכסה מנוע

סגנונות לבוש עם מכסה מנוע הופיעו בזמן שאיש לא חשב על אופנה. בימי הביניים, חייטים כבר ידעו לתפור שכמייה עם מכסה מנוע, שכן סוג זה של בגדים היה מבוקש על ידי כל פלחי האוכלוסייה - פשוטי העם הנודדים ואצולה. כיסוי פניהם במכסה מנוע, פיתו אדונים אצילים בנות מסכנות, ונוודים עשו מעברים רבים בליגה. אסו...